Browsing by Advisor 16

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 312283.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trịnh Văn Hùng;  Advisor : Vũ Huy Khuê (2018)

  • Tổng quan về nguồn năng lượng nước, nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng nước trên thế giới và Việt Nam, tổng quan về khu du lịch sinh thái Lái Thiêu và lựa chọn hệ thống lạnh. Cơ sở tính toán năng lượng nước, tua bin thủy lực và guồng nước thủ công. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh. Lắp đặt hệ thống lạnh. Vận hành thử nghiệm và đánh giá.