Browsing by Advisor 20

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 311651.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Giỏi;  Advisor : Tạ Hồng Đức (2017)

  • Tổng quan về Mono calcium phosphate (MCP), các ứng dụng của MCP, công nghệ sản xuất MCP. Nêu phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm xác định kỹ thuật phản ứng tạo MCP. Kết quả nghiên cứu các thông số kỹ thuật tổng hợp MCP, phân tích mẫu thu được, đề xuất quy trình công nghệ sản xuất MCP, một số yêu cầu về tính toán và thiết kế thiết bị.

  • 312116.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Thuần An;  Advisor : Tạ Hồng Đức (2018)

  • Tổng quan phụ gia thức ăn chăn nuôi, monocanxi photphat (MCP), giới thiệu về công nghệ sản xuất MCP. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả điều kiện của quá trình công nghệ phản ứng sản xuất MCP, tách nước sơ bộ và sấy sản phẩm, xác định thành phần hóa học của nguyên liệu và sản phẩm MCP. Xây dựng thiết kế cơ sở.