Browsing by Advisor 200

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 327830.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Viết Dũng;  Advisor : Đặng Tuấn Linh (2021)

  • Tổng quan về kiến trúc hệ thống, phân tích thiết kế, thiết kế cơ sở dữ liệu; phân tích các hệ thống kênh liên lạc cho các đối tượng tham gia hệ thống đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và trên thế giới; xây dựng chương trình; kết quả thử nghiệm.