Browsing by Advisor Cao Hùng Phi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 338112.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Hồ Hữu Chấn;  Advisor : Trần Đăng Quốc; Cao Hùng Phi (2024)

  • Tổng quan nhiên liệu thay thế, nhiên liệu khí thiên nhiên, động cơ đốt trong sử dụng khí thiên nhiên nén. Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu chuyển đổi động cơ. Nghiên cứu mô hình, hiệu chuẩn động cơ, ảnh hưởng của thông số phun. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất phun điều khiển bằng cơ khí, bằng điện, đến chất lượng làm việc của động cơ. So sánh ảnh hưởng của giải pháp phun nhiên liệu đến đặc&#x...