Browsing by Advisor Cao Hữu Trượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 000000223588.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Duy Lạc;  Advisor : Cao Hữu Trượng (2007)

  • Tổng quan về vật liệu dệt chống tia UV, áp dụng phương pháp đánh giá khả năng chống tia UV của vật liệu dệt trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu lựa chọn vải bông thử nghiệm, thí nghiệm mẫu vải với các thông số thay đổi nhiệt độ.

  • 130439.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Thanh Thảo;  Advisor : Trần Nhật Chương; Cao Hữu Trượng (2005)

  • Nghiên cứu một số đặc trưng cơ học của vải chống thấm sản xuất tại Việt nam như : đặc trưng cơ học kéo, giãn, xé, chống thấm, thoáng khí và các thông số vật lý của vải. Nghiên cứu biến dạng rão và rão ngược của vải tráng phủ chống thấm tại Việt nam