Browsing by Advisor Cao Tô Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 310991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan và một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định kinh doanh nói chung và đánh giá thực trạng kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hươu giống Hương Sơn; Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần hươu giống Hương Sơn giai đoạn 2017-2022 cung như các chiến lược...

 • 310595.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hoàng Quyên;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản, các cơ sở lý thuyết về công tác mua sắm, chất lượng mua sắm và các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng công tác mua sắm, Đánh giá kết quả công tác mua sắm và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác mua sắm trong công ty, chỉ ra điểm mạnh, và điểm yếu cần phải khắc phục trong công tác mua sắm của công ty từ đó đề ...

 • 311810.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Ngọc Hùng;  Advisor : Cao Tô Linh (2018)

 • Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện năng lực và công tác nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh.

 • 310848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Nga;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Cơ sở lý luận vầ năng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Thực trạng năng lực và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.

 • 311156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hiền Lương;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Trình bày những cơ sở lý thuyết về chất lượng, chất lượng dịch vụ, đo lường chất lượng dịch vụ, sự hài lòng khách hàng, mối quan hệ giữa sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ, các thang đo SERVQUAL và SERVPERF. Nêu thực trạng cung cấp dịch vụ mặt đất hạng Thương gia của Vietnam Airlines tại Vinh. Đề xuất một số giải pháp để tác động nâng cao sự hài lòng của khách hạng Thương gia ...