Browsing by Advisor Cao Tuấn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Minh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2023)

 • Tổng quan về bộ cơ sở tri thức dựa trên công nghệ ngữ nghiã về du lịch Việt Nam. Cơ sở lý luận, phương pháp đo lường, phát triển và thực hiện: mô tả vấn đề, kiến trúc hệ thống, xây dựng nền tảng kiến thức về du lịch Việt Nam, xây dựng hệ thống API và ứng dụng web, xây dựng truy vấn bằng SPARQL. Từ đó đi dến kết luận.

 • 311497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Văn Kết;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2017)

 • Tổng quan về web ngữ nghĩa. Công nghệ xử lý ngữ nghĩa trong hệ quản trị CSDL oracle và đề xuất quy trình ứng dụng. Thử nghiệm tạo ra và lưu trữ mô hình ontology person trong oracle.

 • 324512.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quang Minh;  Advisor : Ngô Hồng Sơn; Cao Tuấn Dũng (2019)

 • Kiến thức nền tảng và tiếp cận phát triển hệ thông tin tức thể thao dựa trên web ngữ nghĩa; Sinh chú thích ngữ nghĩa cho tin tức thể thao; Một phương pháp truy vấn tin tức thể thao và ngôn ngữ tự nhiên; gợi ý tin tức dựa trên ngữ nghĩa cho hệ thống tổng hợp tin tức thao thức.

 • 000000255600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tuấn Nguyên Đạt;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Nền tảng lý thuyết và các hướng tiếp cận hiện nay. Giải pháp xây dựng hệ thống nhận biết ngữ cảnh, hướng dịch vụ và dựa ontology áp dụng cho bài toán hướng dẫn du lịch. Thiết kế và xây dựng ontology. Xây dựng các dịch vụ web. Ứng dụng hướng dẫn du lịch cảm ngữ cảnh. Đánh giá kết luận và hướng phát triển của luận văn

 • 312651.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huy;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Xu hướng quan tâm của người dùng trực tuyến và các phương pháp phát hiện tin tức. Một số giải pháp phát hiện tin tức quan tâm. Giải pháp phát hiện thông tin được quan tâm từ Facebook sử dụng phương pháp LDA.

 • 311569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Từ Dương Quyết;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2017)

 • Tổng quan, phân loại các hệ thống cộng tác. Các công nghệ ứng dụng trong hệ thống cộng tác thời gian thực. So sánh các công nghệ cộng tác thời gian thực từ đó lựa chọn công nghệ để áp dụng vào hệ thống công tác lập trình web coide. Thiết kế, xây dựng hệ thống cộng tác coide.

 • 000000312121-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Cảnh Toàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Tổng quan vệ thống máy chủ DNS quốc gia; hiện trạng hệ thống phân tích, giám sát và thống kê log truy vấn DNS. Tổng quan về cơ sở lý thuyết và công nghệ. Xây dựng hệ thống giám sát, thống kê dữ liệu log truy vấn DNS quốc gia dựa trên công nghệ bigdata. Phân tích kết quả triển khai hệ thống, thực nghiệm về hiệu năng hệ thống.