Browsing by Advisor Cao Văn Sâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 000000207977.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Anh Dũng;  Advisor : Cao Văn Sâm (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường dạy nghề; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề ở trường kỹ nghệ I. Kiến nghị đưa ra: ban hành sớm tiêu chuẩn chức danh giáo viên dạy nghề; cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động đào tạo của trường; cần có chính sách thu hút người giỏi nghề làm giáo viên dạy nghề...

 • 255116.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Phương;  Advisor : Cao Văn Sâm (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy nghề điện và nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Thực trạng chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung trong nhưng năm qua. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.

 • 000000207965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Phúc Cường;  Advisor : Cao Văn Sâm (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý luận của một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh đến năm 2015. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các thể chế chính sách về xây dựng quản lý đội ngũ giáo viên trong trường dạy nghề; có chính sách, chế độ đãi ngộ thích&#...