Browsing by Advisor Cao Xuân Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 333641-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Vũ Thu Uyên;  Advisor : Cao Xuân Thắng (2022)

  • Tổng quan vật liệu SYGO, tính chất quang của vật liệu SYGO pha tạp các ion kim loại đất hiếm, tính chất quang của vật liệu SYGO pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp; phương pháp thực nghiệm và các phép phân tích tính chất của vật liệu; kết quả và thảo luận.