Browsing by Advisor Giần Thị Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000296617-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Được;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2015)

 • Tổng quan về máy dệt giắc ca điện tử sulzer ruti G6100m vải nổi vòng, ảnh hưởng của chiều cao vòng bông đến chất lượng khăn. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt sulzer ruti G6100, xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng bông với một số chỉ tiêu cơ lý của khăn,...

 • 312342.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hoàng Hiệp;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2018)

 • Tìm hiểu về sợi tre, cấu trúc của khăn, một số nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khăn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu kỹ thuật của khăn tre pha bông; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu cơ lý của khăn tre pha bông.

 • 311918.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Thị Hồng Thơ;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2018)

 • Tổng quan nghiên cứu về khăn bông. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cấu trúc và xác định khối lượng của khăn mẫu; ảnh hưởng của chiều cao sợi vòng xén đến độ bền kéo đứt, độ giãn đứt tương đối của khăn, độ bền xé rách của khăn, độ mao dẫn nước của khăn, độ cứng uốn của khăn.

 • 312338.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vy Đình Tâm;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2018)

 • Tổng quan nghiên cứu khăn tre pha bông. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt toyota jat 810; kết quả đo mật độ ngang, mật độ dọc và mật độ vòng bông; xác định tỷ lệ khối lượng sợi tre pha bông trong khăn; ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến khối lượng g/m2 của khăn; xác định ảnh hưởng của mật độ sợi ngang với một số tính chất cơ&...

 • 000000296618-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Vinh;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2015)

 • Tổng quan về vải nổi vòng. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt Tshudakoma, kết quả đo mật độ ngang, mật độ dọc và mật độ vòng sợi, xác định mối quan hệ giữa mật độ sợi ngang và một số tính chất cơ lý cơ lý của khăn,...

 • 297301-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Sen;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan cấu trúc vải dệt thoi, ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu sợi đến một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sự thay đổi kích thước và mật độ của vải sau tiền xử lý, xác định tỷ lệ polyester trong vải, ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu sợi ngang đến độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải,...

 • 311731.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thu Thủy;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2017)

 • Tổng quan về vải nổi vòng, công nghệ sản xuất khăn cắt (xén) vòng sợi, một số yếu tố cấu trúc ảnh hưởng đến đặc tính thấm hút nước của khăn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định và đánh giá khối lượng của khăn; độ bền kéo đứt, độ giãn đứt; độ bền xé rách; độ mao dẫn nước; độ thoáng khí của khăn