Browsing by Advisor Hà Bình Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 254244.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • 254244.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • 324504.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Chu Bình Minh;  Advisor : Hà Bình Minh; Phan Xuân Thành (2019)

 • Kiến thức chuẩn bị; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định đối xứng; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính tại lân cận một vài tần số.

 • 000000272689-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Hùng;  Advisor : Hà Bình Minh (2013)

 • Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ, lãi suất, phí bảo hiểm,... Bài toán tính trọng phần tối ưu cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tính toán trọng phần tối ưu cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bằng R.