Browsing by Advisor Hà Duyên Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 327662-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Kiêm Lộc;  Advisor : Hà Duyên Trung (2021)

 • Tổng quan về IoT; nghiên cứu một số phương thức bảo mật đường truyền dữ liệu IoT; sử dụng các giải thuật mã hóa dữ liệu và giao thức truyền tải dữ liệu để đánh giá tính bảo mật trong xử lý thông tin trong các ứng dụng IoT.

 • 000000272528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thắng Hải;  Advisor : Hà Duyên Trung (2013)

 • Giới thiệu về dịch vụ IPTV và một số kỹ thuật nén VIDEO, AUDIO sử dụng trong dịch vụ IPTV; Nghiên cứu và thực hiện QOS cho dịch vụ IPTV; Thực hiện QOS IPTV áp dụng tại một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước.

 • 000000296050-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Thắng;  Advisor : Hà Duyên Trung (2015)

 • Tổng quan về mạng Vanet và giao thức định tuyến trên mạng. Công nghệ OFDMA và đề xuất lớp MAC cho mạng Vanet. Giải thuật định tuyến kết hợp với lớp MAC đề xuất cho mạng Vanet. Mô hình kịch bản và đánh giá kết quả định tuyến trong mạng Vanet.

 • 312367.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Đức Thịnh;  Advisor : Hà Duyên Trung (2018)

 • Tổng quan về hệ thống truyền thông bằng ánh sáng. Đặc tính truyền dữ liệu của đèn led. Mô hình giải thích hệ thống truyền dữ liệu sử dụng đèn led.