Browsing by Advisor Hà Minh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 271398.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Chu Minh Nhật;  Advisor : Hà Minh Hùng; Trần Văn Địch (2013)

  • Trình bày tổng quan về độ cứng vững của hệ thống công nghệ HTCN trong đó có giới thiệu các công thức để tính toán độ cứng vững của máy. Giới thiệu chi tiết về máy tiện T616 với mục đích để xác định độ cứng vững khi gia công trục dài. Tính toán độ cứng vững của máy tiện vít vạn năng T616 khi gia công trục có độ dài lớn.

  • 271431.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Quang Dũng;  Advisor : Hà Minh Hùng; Trần Văn Địch (2013)

  • Trình bày nghiên cứu tổng quan về các phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ khí. Xây dựng các dữ liệu cho tự động hóa thiết quy trình công nghệ gia công cơ khí. Ứng dụng phương pháp tự động hóa thiết kế quy trình công nghệ cho chi tiết dạng càng.