Browsing by Advisor Hà Tiến Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000208577.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thế Quang;  Advisor : Hà Tiến Hoàng (2006)

  • Trình bày tổng quan qúa trình nghiên cứu và chế tạo Bimetal làm dụng cụ cắt. Phương pháp nghiên cứu. Xây dựng mô hình mô phỏng chất lượng Bimetal dụng cụ cắt. Thí nghiệm tối ưu hoá miền thông số công nghệ. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.