Browsing by Advisor Hà Xuân Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 324468-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Thanh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Cơ sở lý thuyết giàn hàn và giàn hàn dạng ống, các phương pháp hàn sử dụng để chế tạo kết cấu giàn hàn, hàn kết cấu giàn dạng ống bằng quá trình hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, cơ sở tính toán xác định trường nhiệt độ và ứng suất dư hàn, các phương pháp xác định ứng suất dư trong liên kết hàn. Mô phỏng một số xác định trường ứng suất dư trong liên...

 • 312064.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Thanh Tùng;  Advisor : Hà Xuân Hùng; Nguyễn Thúc Hà (2018)

 • Tổng quan hàn ma sát, công nghệ hàn ma sát ngoáy, công nghệ hàn hợp kim nhôm, tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FSW đối với vật liệu hợp kim nhôm. Nghiên cứu thực nghiệm, kết quả thí nghiệm đầu hàn FSW đối với hợp kim nhôm tự chế tạo,...

 • 324478.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Thanh Lưu;  Advisor : Vũ Huy Lân; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Tổng quan tổng quan về nghiên cứu thuốc hàn thiêu kết, quy trình công nghệ sản xuất thuốc hàn thiêu kết và phương pháp nghiên cứu, kết quả thực nghiệm và bàn luận, xác định thành phần tối ưu mẻ liệu thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình