Browsing by Advisor Ngô Chí Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 000000223593.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Hạnh;  Advisor : Ngô Chí Trung (2007)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nhăn đường may, chỉ may và một số yếu tố vật liệu may đến độ nhăn đường may cũng như tiến trình và phương pháp xác định các đặc tính cơ lý của chỉ và xác định độ nhăn đường may cũng như phương pháp xử lý số liệu.

 • 000000255079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Đức Toản;  Advisor : Ngô Chí Trung (2012)

 • Trình bày nghiên cứu thực nghiệm quét 3D trên máy quét LC-16 3D. Nghiên cứu xây dựng mô phỏng 3D cơ thể nữ từ dữ liệu quét để tạo mô hình manocanh ảo nhằm tiến hành thực nghiệm thiết kế mẫu cơ bản váy nữ trực tiếp trên mô hình. Thiết kế mẫu cơ bản váy nữ bằng phương pháp thiết kế 2D áp dụng hệ công thức của khối SEV để kiểm chứng. Xây dựng mô hình ảo người - quần áo. Xác ...

 • 105107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Ngọc;  Advisor : Phạm Hồng; Ngô Chí Trung (2008)

 • Tổng quan về vấn đề vệ sinh trang phục và sự trao đổi nhiệt, ẩm trong hệ thống cơ thể người- quần áo- môi trường, truyền nhiệt và truyền ẩm qua quần áo, ảnh hưởng của tính chất vật lý và cấu trúc quần áo đến sự truyền nhiệt, truyền ẩm qua quần áo, nêu các mô hình tỏa nhiệt đã được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá đặc trưng truyền nhiệt của vải và quần áo. Nghiên cứu : Mô phỏ...

 • 254591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Thị Hoàng Yến;  Advisor : Ngô Chí Trung (2011)

 • Nghiên cứu điều tra khảo sát tại các doanh nghiệp về thực trạng sản xuất và định hướng phát triển của các doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Sự ảnh hưởng của vấn đề tính toán tổ chức dây chuyền tới tính liên tục của dây chuyền. Quá trình thực nghiệm...

 • 105148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Ngọc Hải;  Advisor : Ngô Chí Trung (2009)

 • Trình bày 3 phương pháp thiết kế đang sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay, đưa ra ưu nhược điểm của từng phương pháp. Xây dựng phương pháp thiết kế đường cong cửa quần, đũng quần âu nam và điều chỉnh thiết kế theo các yếu tố ảnh hưởng đến thông số kích thước và phương pháp thiết kế.

 • 000000105148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Ngọc Hải;  Advisor : Ngô Chí Trung (2009)

 • Trình bày 3 phương pháp thiết kế đang sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay, nhận xét ưu nhược điểm của từng phương pháp. Xây dựng phương pháp thiết kế đường cong cửa quần, đũng quần âu nam và điều chỉnh thiết kế theo các yếu tố ảnh hưởng đến thông số kích thước và phương pháp thiết kế

 • 277392-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lưu Hoàng;  Advisor : Ngô Chí Trung (2018)

 • Nêu các phương pháp thiết kế quần áo, phương pháp xác định dữ liệu cơ thể người và quần áo trong thiết kế quần áo 3 chiều, phương pháp mô phỏng trong thiết kế 3 chiều, một số phần mềm ứng dụng trong thiết kế quần áo 3 chiều. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dữ liệu phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều, lưới bề mặt cơ thể người và lưới quần áo trong không gian 3 chiều,&#x...

 • 105126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lệ;  Advisor : Ngô Chí Trung; Lê Hữu Chiến (2008)

 • Tổng quan về nhăn đường may. Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đánh giá độ nhăn và xác định các thông số hình học của đường may đơn 301. Xác định ảnh hưởng của các thông số vải dệt thoi nhẹ tới nhăn đường may 301. Thiết lập hệ thống dự báo độ nhăn đường may đơn 301 dựa trên các thông số cấu trúc và đặc trưng cơ học của vải dệt thoi nhẹ.