Browsing by Advisor Ngô Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42
 • 273759.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hải;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2014)

 • Tổng quan về mạng quang WDM và ảo hóa mạng quang. Ảo hóa mạng quang có chia sử dự phòng. Mô phỏng mạng quang.

 • 312621.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Tạ Minh Trí;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2018)

 • Tổng quan về software-defined networking, ứng dụng của SDN. Ứng dụng thuật toán Girvan-Newman vào trong mạng SDN. Mô phỏng và kết quả thử nghiệm.

 • 000000297021-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Cường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Giới thiệu mô hình hệ thống phát hiện xâm nhập hợp tác CIDS, kiến trúc hệ thống CIDS, phân loại các mô hình phát hiện xâm nhập hợp tác. Triển khai hệ thống OSSIM.

 • 000000254878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Trường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.

 • 254809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hùng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Các vấn đề của TCP trong các mạng OBS. Mô phỏng và kết quả đạt được.

 • 324512.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quang Minh;  Advisor : Ngô Hồng Sơn; Cao Tuấn Dũng (2019)

 • Kiến thức nền tảng và tiếp cận phát triển hệ thông tin tức thể thao dựa trên web ngữ nghĩa; Sinh chú thích ngữ nghĩa cho tin tức thể thao; Một phương pháp truy vấn tin tức thể thao và ngôn ngữ tự nhiên; gợi ý tin tức dựa trên ngữ nghĩa cho hệ thống tổng hợp tin tức thao thức.

 • 000000297010-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Truyền Đức;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan về công nghệ ảo hóa. Các công nghệ nền tảng của ảo hóa. Ứng dụng công nghệ ảo hóa xenserver triển khai thực tế tại Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

 • 000000273363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2014)

 • Cơ sở lý thuyết về công nghệ ảo hóa mạng. Các giải pháp ứng dụng ảo hóa mạng dựa trên openflow. Triển khai sflow để giám sát open switch, đo kiểm giới hạn lưu lượng băng thông mạng, cài đặt thử nghiệm điều khiển luồng dữ liệu lớn, triển khai cài đặt của một dự án NetFPGA

 • 104514.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Pich Sothea;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2008)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ của các hệ thống thông tin di động, hệ thống mạng GSM và dịch vụ gói chung GPRS. Xây dựng ứng dụng và triển khai giao thức mobile IP trên mạng GPRS.

 • 000000253640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.