Browsing by Advisor Nghiêm, Sĩ Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 311428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Phương;  Advisor : Nghiêm, Sĩ Thương (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số cơ sở lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang và đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc...

 • 255981.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đoàn, Ngọc Quang;  Advisor : Nghiêm, Sĩ Thương (2012)

 • Những vấn đề lý luận về Quản trị Chiến lược. Thực trạng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế trong thời gian qua. Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Kinh doanh của VIB giai đoạn 2010 - 2015.

 • 296418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Bá Hùng;  Advisor : Nghiêm, Sĩ Thương (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kiểm toán và kiểm toán doanh nghiệp, nêu thực trạng kiểm toán doanh nghiệp tại Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán doanh nghiệp tại Kiểm toán khu vực XIII.

 • 255867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Tùng;  Advisor : Nghiêm, Sĩ Thương (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về đầu tư, dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty Phục Hưng. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án tại Công ty Phục Hưng.

 • 296416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Minh Sơn;  Advisor : Nghiêm, Sĩ Thương (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kiểm toán và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, phân tích thực trạng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán Vũng Tàu từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện dịch vụ kiểm toán BCTC tại công ty.