Browsing by Advisor Nghiêm, Sỹ Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • 255639.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thị Linh;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2012)

 • Trình bày lý luận về tài chính doanh nghiệp. Thực trạng quản lý tài chính của 42 liên doanh Việt - Nga. Chiến lược đầu tư và các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong hoạt động đầu tư nhằm ổn định và tiếp tục tăng trưởng hoạt động dầu khí của Liên doanh Việt Nga.

 • 296784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2015)

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công ty cổ phần và quản lý thuế TNDN đối với công ty cổ phần; Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần; những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn Chi cục Thuế huyện Tam Đảo thời gian qua và...

 • 310226-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Xuân Dũng;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân trong các ngân hàng thương mại và thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020.

 • 255591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Kim Ngọc;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về lập dự toán ngân sách nhà nước, phân tích thực trạng lập dự toán NSNN tại tỉnh Hòa Bình và đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình lập dự toán NSNN tỉnh Hòa Bình