Browsing by Advisor Nghiêm Sĩ Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • 273500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Văn Nghĩa;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh và chiến lược kinh doanh du lịch. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình. Lựa chọn và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

 • 105692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2009)

 • Trình bày lý thuyết chung về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

 • 311144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Trường;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình và một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị tại Công ty Thủy điện Hòa Bình