Browsing by Advisor Nghiêm Sỹ Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
  • 105777.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thúy;  Advisor : Nghiêm Sỹ Thương (2009)

  • Trình bày cơ sở lý luận về công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng. Thực trạng công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam. Một số đề xuất hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng VPBank.

  • 312108.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Nghiêm Sỹ Thương (2018)

  • Lý luận chung về công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Nêu thực trạng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Hiếu Anh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị cho các dự án đầu tư xây dựng của Công ty.