Browsing by Advisor Nghiêm Trung Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 000000253677.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chử Thị Hồng Nhung;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2010)

 • Trình bày về khảo sát các trạm quan trắc không khí tự động ở Hà Nội. Áp dụng công cụ thống kê để đánh giá xử lý số liệu về chất lượng không khí của một số trạm quan trắc không khí tự động ở Hà Nội. Đánh giá xu hướng diễn biến chất lượng không khí ở Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng số liệu của các trạm quan trắc không khí tự động.

 • 312484-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2018)

 • Tổng quan bụi trong không khí, phương pháp quan trắc bụi và phân tích thành phần hóa-lý của chúng, mô hình tiếp nhận và hysplit. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nồng độ bụi, thành phần hóa học của bụi PM2,5, nguồn và mức độ đóng góp chung tới nồng độ bụi PM2,5.

 • 324472-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Yến Liên;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2019)

 • Tổng quan ô nhiễm không khí từ hoạt động của phương tiện cơ giới đường bộ, hệ số phát thải của phương tiện cơ giới đường bộ và phương pháp xác định, chu trình lái và các phương pháp xây dựng, phương phpá thu thập dữ liệu, dữ liệu chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên dừng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu, chu trình lái đặc trưng cho xe buýt tại Hà Nội, chu trình...