Browsing by Advisor Nghiêm Xuân Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 319885.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Phạm Thị Trang;  Advisor : Nghiêm Xuân Sơn (2020)

  • Tổng quan về các phương pháp sấy, tính chất của vật liệu sấy, mô hình điều khiển, các phương pháp xây dựng mô hình; xây dựng dạng mô hình bằng lý thuyết; thực nghiệm; thảo luận.