Browsing by Advisor Pham Ngoc Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 324578-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyen Thuy Binh;  Advisor : Le Thi Lan; Pham Ngoc Nam (2021)

  • Tổng quan về cơ sở dữ liệu và độ đo đánh giá; tái định danh dựa trên nhiều thể hiện thông qua lựa chọn khung hình đại diện và tổng hợp đặc trưng; nâng cao hiệu năng tái định danh dựa trên kết hợp các đặc trưng.