Browsing by Advisor Pham Văn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000208046.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Thiều Đình Hùng;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.

  • 000000208062-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Như Thông;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

  • Nghiên cứu mạng đô thị thế hệ kế tiếp, các nguyên tắc tổ chức, triển khai mạng và các dịch vụ. Phân tích các công nghệ hiện đại ứng dụng cho mạng đô thị, các vấn đề liên quan đến chất lượng trong các mạng viễn thông, xem xét tiêu chí năng lực mạng. Triển khai mạng đô thị thế hệ kế tiếp cho UBND TP Hà Nội nhằm cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông mới, băng thông rộng với ...