Browsing by Advisor Phan Diệu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
  • 310907.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Đông Dương;  Advisor : Phan Diệu Hương (2017)

  • Tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lí luận về công tác quản trị nhân lực tại một cơ quan. Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Đo lường Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhân lực tại Viện Đo lường Việt Nam.