Browsing by Advisor Phan Duy Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 334055-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Vũ Thu Thủy;  Advisor : Phan Duy Nam (2022)

  • Tổng quan về vải tự làm sạch và các phương pháp tự làm sạch trên vải, xúc tác quang TiO2; nghiên cứu tổng hợp xúc tác TiO2 xây dựng quy trình tạo vải chứa nano TiO2, đánh giá các đặc trưng hóa lý của xúc tác và hoạt tính cho quá trình xử lý chất màu trên vải.