Browsing by Advisor Phan Hữu Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 272004.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai Thủy Anh;  Advisor : Phan Hữu Huân; Nguyễn Hoàng Hải (2013)

  • Trình bày tổng quan về điện toán đám mây. Công nghệ ảo hóa. Đề xuất triển khai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tìm hiểu về Eucalyptus. Triển khai private cloud dựa trên Eucalyptus. Cấu hình môi trường private cloud của Eucalyptus giống với Amazon EC2. Tạo dựng và đăng ký image cho Eucalyptus. Chạy và kiểm thử các máy ảo. Sử dụng hybridfox để quản lý máy ảo. Kết luận và kiến nghi.