Browsing by Advisor Phan Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 312464.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Văn Hùng;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về tràn dầu trên biển, nguyên liệu rơm rạ phế thải, polyurethane. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và dung lượng hấp phụ dầu của rơm rạ, nghiên cứu tiền xử lý rơm rạ nhằm tăng hấp phụ, nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ polyurethan và rơm rạ.

 • 000000295753-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Việt Cường;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2015)

 • Sơ lược về ngành giấy, về công ty cổ phần giấy An Hòa, quá trình sản xuất bột giấy, nước thải quá trình sản xuất bột giấy và các đặc tính của nước thải. Nêu các thông số đặc trưng của nước thải, nêu trình tự các bước tiến hành thực nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh. Đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện của quá trình xử lý đến các đặc trưng của nước thải,.....

 • 311850.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Liễu;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về zeolit, zeolit ZSM-5, ZSM-5 sunfo hóa (HSO3-ZSM-5) và ứng dụng, quá trình chuyển hóa sinh khối. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp zeolit ZSM-5, nghiên cứu tổng hợp xúc tác HSO3-ZSM-5, nghiên cứu ứng dụng của ZSM-5-HSO3 cho phản ứng thủy phân sinh khối.

 • 312466.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Văn Đôn;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về zeolit ZSM-5, vật liệu xúc tác ZMS-5 lai tạp kim loại, về phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Tổng hợp vật liệu xúc tác lai tạp zeolit W-Cr/ZSM-5, ứng dụng xúc tác W-Cr/ZSM-5 cho phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi của axit béo.

 • 310058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Nhung;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về Zeolit ZSM-5, về vật liệu xúc tác lai tạo Zeolit Cr-ZSM-5, về phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi của axit béo không no. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp vật liệu xúc tác Zeolit ZSM-5, xúc tác lai tạo Zeolit Cr-ZSM-5, ứng dụng xúc tác Cr-ZSM-5 cho phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi của axit béo Oleic.

 • 337031.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Văn Hưu;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2023)

 • Tổng quan xenluloza tan, công nghệ sản xuất xenluloza tan có ứng dụng công nghệ sinh học. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học cho quá trình tiền xử lý nguyên liệu; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học cho quá trình tẩy trắng; nghiên cứu điều kiện công nghệ công đoạn kiềm hóa cho sản xuất bột xenluloza tan; xây dựng quy trình công nghệ chế t...

 • 310057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Duy Hoàng;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về nước thải sản xuất bột giấy, về phương pháp xử lý màu nước thải sản xuất bột giấy. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân loại, xác định tính chất nước thải sản xuất bột giấy tại Công ty giấy An Hòa, nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ khử màu nước thải bằng ozon.