Browsing by Advisor Phan Huy Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000272707-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Viết Phú;  Advisor : Phan Huy Trung (2013)

  • Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh số. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh nhị phân. Nâng cao chất lượng giấu tin bằng phương pháp MODULE. Xây dựng chương trình ứng dụng.