Browsing by Advisor Võ Thạch Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 000000254280.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Hợp;  Advisor : Phạm Hồng Tuấn; Võ Thạch Sơn (2011)

  • Trình bày tổng quan về phương pháp tạo lớp phủ cứng, ứng dụng các lớp phủ cứng trong công nghiệp, một số phương pháp khảo sát và đánh giá cấu trúc màng cứng. Xây dựng mô hình nghiên cứu và hệ thực nghiệm. Nghiên cứu chế tạo các màng TiN, TiCN. Nghiên cứu phủ màng TiN-TiCN trên mũi khoan. Thử nghiệm tuổi bền mũi khoan trước và sau khi mạ.

  • 254280.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Hợp;  Advisor : Phạm Hồng Tuấn; Võ Thạch Sơn (2011)

  • Trình bày tổng quan về phương pháp tạo lớp phủ cứng, ứng dụng các lớp phủ cứng trong công nghiệp, một số phương pháp khảo sát và đánh giá cấu trúc màng cứng. Xây dựng mô hình nghiên cứu và hệ thực nghiệm. Nghiên cứu chế tạo các màng TiN, TiCN. Nghiên cứu phủ màng TiN-TiCN trên mũi khoan. Thử nghiệm tuổi bền mũi khoan trước và sau khi mạ.