Browsing by Advisor Võ Văn Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 000000255231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Duẩn;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • rình bày các yếu tố tác động gây dao động ô tô. Lập trình mô hình 1/4 nghiên cứu dao động ô tô. Mô hình dao động xe khách. Ứng dụng khảo sát dao động ô tô bằng mô hình.

 • 000000255223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tú;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Đặt vấn đề về động lực học ô tô. Các mô hình động lực học trên ô tô. Mô hình động lực học ô tô con. Mô phỏng động lực học của ô tô bằng simulink. Phân tích kết quả của các phương án khảo sát về động lực học của ô tô.

 • 271767-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Cường;  Advisor : Võ Văn Hường (2013)

 • Tổng quan về quay vòng xe bán Mooc, tình hình nghiên cứu động lực học đoàn xe. Trình bày về xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học đoàn xe. Giải hệ phương trình bằng Matlab simulink, các phướng án khảo sát và đưa ra kết quả, đánh giá khảo sát.

 • 000000255238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.

 • 254637.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Bắc;  Advisor : Võ Văn Hường (2011)

 • Trình bày các nguyên nhân gây dao động và ảnh hưởng của dao động đến ô tô. Xây dựng mô hình dao động của xe tải 1/4. Sử dụng chương trình Simulik trong matlab để mô tả hệ dao động của xe ô tô tải. Khảo sát dao động xe ô tô tải Cuulong DFA12080D - 4X2R

 • 104685-TT-EN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quý Toàn;  Advisor : Võ Văn Hường (2008)

 • Nêu vai trò, nghiên cứu động lực học ôtô. Mô hình không gian, xây dựng phương trình và xác định các ngoại lực tác dụng. Khảo sát các thông số ảnh hưởng của phân bố mômen, độ chậm tác dụng, mômen phanh trên các loại đường khác nhau và đặc tính quay vòng của xe trên đường khô và đường ướt khi vận tốc không đổi.