Browsing by Advisor Võ Việt Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000296282.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hiến;  Advisor : Võ Việt Sơn (2015)

  • Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi. Mô hình toán học của động cơ điện một chiều không chổi than và lựa chọn thuật toán điều khiển. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động và mô phỏng.

  • 223164.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Chính Minh;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Nguyễn Văn Liễn; Võ Việt Sơn (2007)

  • Hệ truyền động khớp mềm trong công nghiệp, điều khiển với bộ điều khiển truyền thống. Tổng hợp truyền động khớp mềm bằng điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Phát triển lý thuyết tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến thích nghi bền vững truyền động khớp mềm. Xây dựng mô hình thực nghiệm.