Browsing by Advisor 106

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 11 of 11
 • 310379-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Xuân Phúc;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

 • Tổng quan về hệ thống gợi ý. cơ sở lý thuyết về ma trận, về học máy. Các kĩ thuật áp dụng trong hệ gợi ý. Các mô hình gợi ý. Thử nghiệm các mô hình gợi ý.

 • 311332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Cường;  Advisor : Đinh Viết Sang (2017)

 • Tổng quan các phương pháp học trực tuyến; mô hình online dựa trên lý thuyết Bayes; mô hình học online dựa trên cây Hoefding và phép chiếu ngẫu nhiên; thử nghiệm và đánh giá.

 • 327785.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Dương Việt Hùng;  Advisor : Đinh Viết Sang (2021)

 • Tổng quan thưa hóa mạng, ứng dụng cho việc thưa hóa DNN, giải pháp định hướng; cơ sở lý thuyết; thưa hóa mạng học sâu trong bài toán phát hiện đối tượng; kết quả và đánh giá.

 • 310422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

 • Giới thiệu về hệ thống thiết bị chiếu sáng tại cảng hàng không quốc tế Vinh và sơ đồ tổng quát hệ thống. Thiết kế phần cứng, phần mềm. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong kiểm thử và triển khai thực tế tại cảng hàng không quốc tế Vinh.