Browsing by Advisor Văn Diệu Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 21 of 21
 • 271718.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Quý Hợi;  Advisor : Văn Diệu Anh (2013)

 • Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Dự báo các nguồn nước thải và diễn biến chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì

 • 312451.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Văn Diệu Anh (2018)

 • Tổng quan về kim loại nặng; đặc tính và ứng dụng của một số kim loại nặng; xác định các dạng tồn tại kim loại nặng trong nguồn nước; tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong nguồn nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá phân bố kim loại nặng trong nguồn nước sông Cầu, giữa nước và trầm tích trên sông Cầu; dự đoán nguồn ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích; một số giải pháp quả...

 • 000000273174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Phương Thảo;  Advisor : Văn Diệu Anh (2014)

 • Nêu điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội, về sông Tô Lịch, kiểm kê nguồn thải. Phương pháp thực hiện; quy trình kiểm kê xả thải từ địa bàn quận Cầu Giấy vào sông Tô Lịch. Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Tô Lịch, hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy và sông Tô Lịch