Browsing by Author 20338618-e858-401c-851a-f7ab603f3e1f

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 139888.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Đức Tùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thanh; Đặng Văn Đào (2009)

  • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Phương pháp thiết kế mạch điện và mạch từ. Xây dựng biểu thức mô tả qua hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí. Thiết kế&#x...

  • 133985.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Đức Tùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thanh (2004)

  • Tổng quan về tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ, phương pháp tính toán từ trường ở khe hở không khí, xác định từ trường trong khe hở không khí, tổn hao của từ trường sóng bậc cao và quan hệ giữa năng lượng của sóng bậc cao với cấu trúc mạch từ.