Browsing by Author 26640eab-c153-4e06-a9b4-2b985206dacc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327603.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đặng Thị Thu Trang;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Thủy (2021)

  • Tổng quan về hành vi tiêu dùng xanh; thiết kế nghiên cứu; thực trạng tiêu dùng xanh và các nhân tố tác động hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên; đề xuất từ kết quả nghiên cứu.