Browsing by Author 35fccbed-ac2a-4368-a760-f808e7436fa4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 310379-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Dương Xuân Phúc;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

  • Tổng quan về hệ thống gợi ý. cơ sở lý thuyết về ma trận, về học máy. Các kĩ thuật áp dụng trong hệ gợi ý. Các mô hình gợi ý. Thử nghiệm các mô hình gợi ý.