Browsing by Author 5a64d995-bd03-4a86-805f-4ea761ef8e19

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 133861.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

  • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

  • 133861.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Hải Tùng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2004)

  • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.