Browsing by Author 6fd09edb-c321-4f12-87f1-bf8d936f9ee1

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 133979.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trương Minh Tấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công (2004)

  • Tổng quan về hệ thống điều khiển chuyển động động cơ không đồng bộ ba pha; mô hình toán học của động cơ không đồng bộ ba pha;các phương pháp điều khiển động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha; điều khiển trực tiếp momen động cơ không đồng bộ;tổng hợp hệ thống điều khiển số động cơ không đồng bộ dùng phương pháp điều khiển trực tiếp momen.

  • 000000277007-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trương Minh Tấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công; Lê Minh Doanh (2013)

  • Luận án trình bày về tổng quan về tình hình nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu động cơ điện tuyến tính hiện nay. Khái quát chung về kiến thức cơ bản và thuật toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình thực nghiệm động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình trường động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xâ...