Browsing by Author 7

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • E00000000337.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Đinh, Văn Phong (-)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến các khái niệm, quy trình tính toán, mô phỏng và đánh giá các hệ động lực trong các vấn đề kỹ thuật. Các nội dung này bao gồm những kiến thức cơ bản về các vấn đề chuyên ngành của hệ kỹ thuật, các kiến thức về toán, tính toán số và các công cụ để triển khai thực tế.

 • E00000000338.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Đinh, Văn Phong (-)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến các khái niệm, quy trình tính toán, mô phỏng và đánh giá các hệ động lực trong các vấn đề kỹ thuật. Các nội dung này bao gồm những kiến thức cơ bản về các vấn đề chuyên ngành của hệ kỹ thuật, các kiến thức về toán, tính toán số và các công cụ để triển khai thực tế

 • E00000000339.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Đinh, Văn Phong (-)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến các khái niệm, quy trình tính toán, mô phỏng và đánh giá các hệ động lực trong các vấn đề kỹ thuật. Các nội dung này bao gồm những kiến thức cơ bản về các vấn đề chuyên ngành của hệ kỹ thuật, các kiến thức về toán, tính toán số và các công cụ để triển khai thực tế.