Browsing by Author 7ef7d7d4-09e5-4f96-b86f-200200ec41e4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 311261.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thu Hà;  Advisor : Trần Sỹ Lâm (2017)

  • Đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu Hapro từ góc độ khách hàng và từ các yếu tố chủ quan tác động đến thương hiệu Tổng công ty; đề xuất các biện pháp nhằm phát triển thương hiệu Hapro trên thị trường

  • 297158.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thu Hà;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2016)

  • Tổng quan nguyên liệu đồng, các công nghệ tinh chế CuSO4 từ quặng, công nghệ chiết (Solvent extraction), quá trình cô đặc. Kết quả nghiên cứu, phân tích thành phần cấu trúc của mẫu quặng bằng phương pháp XRD; phân tích hàm lượng các nguyên tố trong mẫu quặng bằng phương pháp XRF; quá trình hòa tách; quá trình giải chiết;...