Browsing by Author b81190d7-fa6e-4fee-ae47-c4a4d35ac413

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 319207-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Thân Quang Khoát (2019)

  • Tổng quan bài toán phân tích ngữ nghĩa, mô hình học máy sử dụng deep learning, các mô hình recurrent neural network; các nghiên cứu liên quan; thử nghiệm và đánh giá.

  • 000000295242-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2014)

  • Định nghĩa, tính chất phép biến đổi tích chập fourier, đẳng thức parseval. Phép biến đổi laplace và ứng dụng thực tế. Tích chập suy rộng đối với fourier-laplace và ứng dụng.