Browsing by Author bc132475-29a1-4162-8e37-0727dc4d8b11

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000295918.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Trường Giang;  Advisor : Phạm Việt Phương (2015)

  • Giới thiệu về hệ thống vận hành từ xa. Lý thuyết thụ dộng và hệ LTI có trễ. Hệ thống vận hành từ xa có phản hồi lực. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ hằng số trên cơ sở biến sóng. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ biến thiên bằng bộ lọc tái tạo năng lượng. Mô phỏng trên Matlab-Sumilink.