Browsing by Author bda5c5d1-2149-43c4-a0f5-f6b81b1155cd

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 000000272833-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Xá (2013)

 • Giới thiệu sơ đồ nối điện chính, máy biến áp, dầu cách điện dùng trong máy biến áp 500kv - Nhà máy thủy điện Sơn La. Nêu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích các mẫu dầu cách điện; mối quan hệ giữa các tính chất của dầu, giữa các thành phần khí với tính chất của dầu.

 • 000000273746-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2014)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin y tế. Phân tích hệ thống - các yêu cầu đạt được: về chi phí, công nghệ, quản trị, tính tương thích...Nêu các giải pháp thiết kế hệ thống PACS, video conference, hệ thống IP telephony...

 • 254605.pdf.jpg
 • Article


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phân tích các ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phương pháp tính toán ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Kết quả tính toán ảnh hưởng của đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Thường Tín. Đề xuất các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin.

 • 254605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phân tích các ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phương pháp tính toán ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Kết quả tính toán ảnh hưởng của đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Thường Tín. Đề xuất các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin.