Browsing by Author da623e67-7de0-4c9c-b9cb-bfae8672c7e4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 000000272602-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hòa;  Advisor : Nguyễn Quốc Khương (2013)

  • Giới thiệu đặc điểm của kênh vô tuyến; hệ thống MIMO - OFDMA; các kỹ thuật cấp phát kênh MIMO - OFDMA; xây dựng chương trình truyền thông tin sử dụng kỹ thuật OFDMA.

  • 000000296889-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hòa;  Advisor : Đặng Minh Hằng; Đặng Xuân Hiển (2015)

  • Tổng quan nước rỉ rác, bể phản ứng sinh học màng (MBR). Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả sau xử lý hóa lý nước rỉ rác kiêu kỵ, quá trình thích nghi của bùn hoạt tính với nước rỉ rác,...