Browsing by Author Dang, Van Khai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • E00000000120.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : Dang, Van Khai (2020)

  • Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, dùng cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Toán. Nội dung sách trình bày về phương pháp mở rộng hệ thống Cauchy - Riemann trong một số chiều không gian. Phương pháp này, một mặt hợp nhất các phương pháp mở rộng khác nhau cho đến nay của hệ thống C-R thành một lược đồ chung, mặt khác, cũng tạo ra các kết quả tổng quát mới.