Browsing by Author Đoàn Khắc Quảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 333779-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đoàn Khắc Quảng;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

  • Tổng quan về sự hài lòng công việc; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại Đài THVN; định hướng chiến lược của Đài Truyền hình Việt Nam, các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động tại Đài THVN.