Browsing by Author Lê Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000253606.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Quang Huy;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

  • Trình bày tổng quan về vật liệu chịu lửa và các vật liệu chịu lửa ở Việt Nam. Phương pháp xác định thành phần hóa học trong nguyên liệu, chế tạo mẫu vật liệu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính của vật liệu, nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu. Trình bày kết quả thực nghiệm và biện luận.