Browsing by Author Nguyễn Tiến Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Long;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2006)

  • Trình bày tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh. Phân tích hệ thống truyền hình số vệ tinh. Xử lý tín hiệu Audio, video trong truyền hình số vệ tinh. Tính toán kênh truyền hình số vệ tinh. Kết luận và các kiến nghị đưa ra.